Daftar harga printer EPSON Terbaru 2015

Epson L110 (Tabung Tinta Infus Resmi Epson) (Print Only) N/A
Epson L120 (Tabung Tinta Infus Resmi Epson) (Print Only) Rp 2,050,000
Epson L210 (Tabung Tinta Infus Resmi Epson) (Print, Scan, Copy) ( Rp 2,350,000
Epson L300 (Tabung Tinta Infus Resmi Epson) (Print Only) Rp 2,220,000
Epson L350 (Tabung Tinta Infus Resmi Epson) (Print, Scan, Copy) Rp 2,545,000
Epson L355 (Tabung Tinta Infus Resmi Epson) (Print, Scan, Copy, Wifi) Rp 2,700,000
Epson L550 (Tabung Tinta Infus Resmi Epson) (Print, Scan, Copy, Fax, Wifi) Rp 3,620,000
Epson L555 (Tabung Tinta Infus Resmi Epson) (Print, Scan, Copy, Fax, Wifi) Rp 3,630,000
Epson L800 (Tabung Tinta Infus Resmi Epson) 6 Warna Tinta Rp 3,630,000
Epson L1300 Up To A3 Paper Rp 5,690,000
Epson L1800 Up To A3 Paper Rp 6,250,000
Epson M100 (Tabung Tinta Infus Resmi Epson) Monochrome – Print Only Rp 1,760,000
Epson M200 (Tabung Tinta Infus Resmi Epson) Monochrome – Print, Scan, Copy, Wifi Rp 2,110,000
Epson T13X Rp 705,000
Epson T60 Rp 2,060,000
Epson TX121 Rp 810,000
Epson R230X (Tanpa Tinta) N/A
Epson TX720WD Rp 2,860,000
Epson LW300 Label Printer Rp 260,000
Epson LW400 Label Printer Rp 310,000
Epson LX310+II Dotmatrix Rp 1,945,000
Epson LQ310+II Dotmatrix Rp 2,325,000
Epson LQ680 Pro Dotmatrix Rp 6,545,000
Epson LQ2190 Dotmatrix Rp 6,550,000
Epson PLQ20 Dotmatrix Rp 7,390,000
Epson DFX 9000 Dotmatrix Rp 30,700,000
Epson ME Office 960FWD Rp 3,348,000
Epson WF-3521 Rp 2,870,000
Epson ME340 Rp 900,000
Epson ME Office 82WD Rp 1,300,000
Epson 1390 Rp 4,130,000
Epson T1100 A3 Rp 3,920,000
Epson WF7511 Rp 4,790,000
Epson WF7011 Rp 4,410,000
Epson GT2500 Rp 6,475,000
Epson RP-U420D/PD Rp 3,290,000
Epson Posiflex PD 2800 USB POS Rp 1,617,000
Epson TMU 230 POS Rp 4,725,000
Epson TMU 295 Printer Kasir POS Rp 3,419,000
Epson TMU 675 / 675P Rp 5,804,000
Epson TMU 590 / 590P Rp 5,515,000
Epson TM-T81 Printer Kasir Port RJ45 POS Rp 2,395,000
Epson TM-T82 Printer Kasir USB Port Rp 2,330,000
Epson TM-T82 Printer Kasir Port RJ45 POS Rp 2,345,000
Epson TM-T88IV/TM-T88IVP – Printer Kasir Rp 3,805,000
Epson TM 325 Rp 4,980,000
Epson TMU 230D Rp 3,750,000
Epson TM-U220PD (Parallel Port) – Printer Kasir (Manual Cutter) Rp 2,120,000
Epson TM-U220D (USB Port)- Printer Kasir (Manual Cutter) Rp 2,105,000
Epson TM-U220PB (Parallel Port) – Printer Kasir (Auto Cutter) Rp 2,520,000
Epson TM-U220B (USB Port) – Printer Kasir (Auto Cutter) Rp 2,505,000
Epson TM-U220A – Printer Kasir Rp 2,330,000
Epson TM-U220PA – Printer Kasir Rp 2,795,000
Epson TMU 295P – Printer Kasir Rp 3,961,000

sumber